شماره 134 دوهفته نامه سفیران نور را از اینجا دریافت کنید.

   دانلود : safir134.pdf           حجم فایل 2189 KB
   دانلود : safiran page(1).pdf           حجم فایل 324 KB
   دانلود : safiran page(2).pdf           حجم فایل 236 KB
   دانلود : safiran page(3).pdf           حجم فایل 242 KB
   دانلود : safiran page(4).pdf           حجم فایل 315 KB
   دانلود : safiran page(5).pdf           حجم فایل 317 KB
   دانلود : safiran page(6).pdf           حجم فایل 296 KB
   دانلود : safiran page(7).pdf           حجم فایل 212 KB
   دانلود : safiran page(8).pdf           حجم فایل 246 KB

لازمه یک تأثیرگذاری مطلوب، ارتباط گیری صحیح استشنبه 29 مهر 1396
بازدید رئیس مرکز توسعه منابع انسانی المصطفی از واحد اصفهانشنبه 29 مهر 1396
سیرتحول تاریخی اسلام و مسلمین درآسیای مرکزی و قفقاز شنبه 29 مهر 1396
دیدار رئیس نمایندگی المصطفی در اصفهان با آیت الله العظمی مظاهریشنبه 29 مهر 1396
حضور طلاب در اجلاس بین‌المللی هم‌اندیشی دیپلماسی وحدتشنبه 29 مهر 1396
فضای مجازی و فناوری می‌تواند در مسیر نشر معارف الهی قرار گیرد جمعه 28 مهر 1396
راه های صلح سازی ایمان محور در فضای سایبری پنج شنبه 27 مهر 1396
نقش پر رنگ فضای مجازی در تحولات کنونی جهان معاصرپنج شنبه 27 مهر 1396
فضای مجازی توان تأثیرگذاری سرمایه های دینی را افزایش داده استپنج شنبه 27 مهر 1396
برای نشر دین تردیدی در استفاده از فضای مجازی وجود نداردپنج شنبه 27 مهر 1396
کنفرانس ظرفیت شناسی و تأثیرگذاری فضای مجازی در ارتقاء آموزش های دینیپنج شنبه 27 مهر 1396
بازدید اعضای انجمن خیرین الصمطفی از مجتمع امام خمینی(ره)پنج شنبه 27 مهر 1396
علمی که از سیدالشهدا گرفته شود هدایت گر استپنج شنبه 27 مهر 1396
میزبانی مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی ازشهید گمنام دفاع مقدسپنج شنبه 27 مهر 1396
بیشتر