شماره 134 دوهفته نامه سفیران نور را از اینجا دریافت کنید.

   دانلود : safir134.pdf           حجم فایل 2189 KB
   دانلود : safiran page(1).pdf           حجم فایل 324 KB
   دانلود : safiran page(2).pdf           حجم فایل 236 KB
   دانلود : safiran page(3).pdf           حجم فایل 242 KB
   دانلود : safiran page(4).pdf           حجم فایل 315 KB
   دانلود : safiran page(5).pdf           حجم فایل 317 KB
   دانلود : safiran page(6).pdf           حجم فایل 296 KB
   دانلود : safiran page(7).pdf           حجم فایل 212 KB
   دانلود : safiran page(8).pdf           حجم فایل 246 KB

بازدید دانش آموختگان جامعه المصطفی از دانشگاه فرهنگیان پنج شنبه 28 تير 1397
برگزاری مسابقات «حدیث کرامت»، «حدیث آفتاب» و «بانوی نمونه»پنج شنبه 28 تير 1397
عمامه گذاری طلاب مدرسه حضرت قائم(عج) تانزانیاپنج شنبه 28 تير 1397
حضور پرشور المصطفائیان در نخستین جشنواره چادرهای آسمانیچهارشنبه 27 تير 1397
تعامل حوزه علمیه در تدوین سند جامع سلامت استاندوشنبه 25 تير 1397
گزارشی از پنج کمیسیون همایش حیات طیبهدوشنبه 25 تير 1397
مشارکت نهادهای فرهنگی قم در اصلاح الگوی مصرفيکشنبه 24 تير 1397
چالش های بخش زنان با اجتهادات فضلا حل شوديکشنبه 24 تير 1397
توجه به مشترکات مذاهب اسلامی برای همفکری بیشتريکشنبه 24 تير 1397
جایگاه و ارزش حقوق زن از دیدگاه اهل بیت(ع) بسیار والا است يکشنبه 24 تير 1397
بخش بین الملل کنگره امام سجاد(ع)با همکاری جامعه المصطفی تقویت می شوديکشنبه 24 تير 1397
بازدید دانش آموختگان المصطفی از سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورشيکشنبه 24 تير 1397
کارگاه آموزشی راه اندازی و مدیریت مدارس تخصصیشنبه 23 تير 1397
کارگاه آموزشی مدیریت راهبردیشنبه 23 تير 1397
بیشتر