صفحه اصلی | آشنایی با امام جمعه | آثار | دیدارها | خطبه ها | فهرست موضوعی | جهان اسلام | جهان | یادداشت | چندرسانه ای | برگزیده ها | پیوندها | ارتباط با ما |  چاپ        ارسال به دوست

اصول مهم در اصلاحات تربیتی

اصول مهم در اصلاحات تربیتی
شاخص‌های یک انسان مؤمن و یک جامعه ایمانی در قرآن و روایات ما ترسیم شده اسـت، هرگاه نـظام تربیتی ما در جهت تحقق این‌ شاخص‌ها‌ حرکت کند، دینی است. ولی‌ ممکن‌ اسـت در تـعیین این شاخص‌ها یا اولویت گذاری آنها اخـتلاف بـاشد کـه بایستی یک نظر واحدی را پیروی کرد. دینی بـودن مـستلزم دو امر است؛ یکی اینکه جهت‌گیری‌ها به سمت آن اهداف‌ و شاخص‌هایی باشد که ضروری است یـا مـورد اتفاق است یا رأی روشمند اسـت کـه باید مـورد اتـباع قـرار گیرد و دیگر اینکه در حوزه روش‌ها، به آنـچه در دیـن وارد شده‌ است‌ پایبندی لازم‌ است زیرا برخلاف دیدگاهی که می‌گوید اسلام وارد روش‌ها نـشده است، معتقدیم که پاره‌ای از روش‌ها در دین‌ ذکـر شده است، گرچه معتقد هـم نـیستم که همه روش‌ها هم ذکـر‌ شـده‌ است‌ و بی‌نیاز از استفاده از دانش و تجربه بشری هستیم، بنابراین دینی بودن به این است کـه شـاخص‌های ‌‌کلان‌ محفوظ بماند و در حوزه روش‌ها هـم در چـاچوب تعیین شده حـرکت کنیم.
اجـازه‌ دهید‌ در ارتباط با مسائل قـبلی مثالی بزنم که با مباحث فعلی هم نوعی پیوند دارد، [فارغ‌ از بحث‌های جناحی و سیاسی کـه در تـحول ساختار وزارت آموزش و پرورش‌ در مورد معاونت پرورشـی‌ مـطرح‌ بود، این مـثال را مـی‌زنم.] اسلام حـکومت را موظّف کرده است کـه در قبال تربیت دینی دانش‌آموزان ایفای نقش کند. در جوامع اولیه این ایفای نقش بسیار ساده بوده است، یک نـفر هـم معلم بوده است، هم‌ مربی و هم بـرنامه‌ریز. در دنـیای امـروز ایـن نـقش‌ها از هم جدا شـده اسـت. درست مثل قاضی که قبلا هم نقش قاضی را داشت و هم نقش دادستان و هم مجری احکام؛ و اینک‌ ایـن‌ نـقشها از هـم تفکیک یافته است، در حوزه تعلیم و تربیت هـم جـدایی و تـفکیک نـقش‌ها اتـفاق افـتاده است. اسلام علی‌الاصول با ادغام یا تفکیک این نقشها می‌تواند موافق باشد، اما در کمیفیت‌ تنظیم‌ آنها و انطباق اصول و قواعد بر آنها به اجتهاد و کارشناسی‌های دقیق نیاز است و بر اسـاس آن می‌توان سیستم‌های کارآمد طراحی کرد. در این زمینه علاوه بر اجتهاد، به‌ تجربه‌ و دانش و کارشناسی نیاز است. همینطور اسلام بر نقش تربیتی سیستم آموزش و پرورش تأکید دارد اما این که چگونه طراحی شود تا بـه اهـداف تربیت دینی-به مفهوم عام‌ آن- برسد، طبیعتا‌ باید‌ بهترین سیستم انتخاب شود. به عنوان نمونه‌ برای‌ ایفای‌ نقش تربیتی در اسلام برای ستاد وصف آموزش و پرورش ساختارهای گوناگونی قابل تصور است، در خصوص مباحث اخیر در مـورد ابـقاء‌ یا‌ حذف‌ معاونت پرورشی از منظر کلان باید گفت این‌ امر‌ در منطقة الفراغ قرار دارد، تربیت دینی مهم است اما اینکه آیا معاونت تربیتی در سـتاد یـا صف وجود داشته‌ باشد‌ یـا‌ نـه، اگر از عالم دینی سؤال شود،از منظر کلان می‌گوید که‌ بهترین شیوه باید اتخاذ شود. این که کدام بهتر است کارشناسی باید فارغ از دیدگاههای سیاسی و جناحی انـجام‌ شـود. پس‌ دین‌ در درون خود در این بـحث و امـثال آن اانعطاف دارد‌ و ساختارهای وسیعی را می‌پذیرد و البته باید تعیین یک ساختار با کارشناسی و با جهت‌گیری دینی‌ و فارغ‌ از مباحث جناحی انجام شود.
منبع: حکومت، اصلاحات و آموزش و پرورش، علیرضا اعرافی، گفت‌وگو با نشریه پژوهش‌های تربیت اسلامی، شماره 7، پاییز 1381.


١٣:٠٢ - 1394/02/31    /    شماره : ٦٢٥٦٧    /    تعداد نمایش : ١٠٩خروج