صفحه اصلی | آشنایی با امام جمعه | آثار | دیدارها | خطبه ها | فهرست موضوعی | جهان اسلام | جهان | یادداشت | چندرسانه ای | برگزیده ها | پیوندها | ارتباط با ما |  چاپ        ارسال به دوست

تمایز بنیادین روابط عمومی در نهادهای دولتی و سایر روابط عمومی‌ها

تمایز بنیادین روابط عمومی در نهادهای دولتی و سایر روابط عمومی‌ها
نکته بـسیار‌ مـهمی که روابط‌ عمومی‌ نهادهای عمومی و دولتـی بـاید به آن توجه بکنند، این تمایز و فرق بسیار اصولی و بنیادی میان‌ آن‌ها‌ و سایر‌ روابط عمومی‌هاست. در حـوزه شـخصی و بخش‌ خصوصی آن‌ نکته‌ مهم، این‌ است‌ کـه‌ وظیفه‌ انتقال اطلاعات بـه‌ بیرون‌سازمان، وظیفه انـتقال اطلاعات بیرون‌سازمان به درون‌ سازمان و ایـجاد یـک حلقه واسط ارتباطی و اطلاعاتی میان‌سازمان‌ و بیرون‌سازمان، در بخش خصوصی و شخصی در اختیار آن‌ سازمان می‌باشد. اما اطـلاع‌ رسـانی متقابل در حوزه حکومت و نهادهای عـمومی و نـهاد دولتـی، که به جامعه مـتعلق اسـت، یک‌ اختیار و انتخاب نیست، بلکه یـک وظـیفه است. امام علی(ع)در یکی از جمله‌های زیبای خودشان حقی برای جامعه‌ ذکر‌ می‌کنند: «از حقوق جامعه و اجتماعی مـردم بـر حکومت این است که من هـیچ‌ رازی نـهان از جامعه نـداشته بـاشم، بلکه هـمه اسرار و راز را در اختیار جامعه قرار بـدهم مگر در‌ حوزه‌ و قلمروی امنیتی و مسایل ویژه و خاص». این نشان دهنده این است که اطلاع رسانی، معرفی، انتقال‌ اطلاعات بـه بـیرون‌سازمان و متقابلا اطلاعات از بیرون نهادها به‌ درون‌سازمان‌های‌ عـمومی‌ و دولتـی، افزون بـر ایـن کـه‌ یک‌ وظیفه‌ اخلاقی عـادی مـی‌شود تلقی کرد، یک وظیفه حقوقی و قانونی به‌ شمار می‌آید. این جا، جای این نیست که گفته شود بهتر است‌ چنین عـمل بـکنیم. این جـا، جای وظیفه قانون‌ و تکلیف الهی و انسانی نهادهای‌ عـمومی‌ اسـت کـه اطـلاعات خـودشان در اخـتیار جامعه و دیگران قرار دهند. برای این که اولا: جامعه حق آگاهی‌ دارد از آن چه که از منابع عمومی کشور استفاده می‌شود. ثانیا: حق‌ استفاده و بهره‌وری دارد و این‌ اطلاعات‌ می‌تواند بهره‌وری جامعه‌ را از امکانات عمومی افزایش بدهد. این که جـامعه و آحاد مردم به‌ درستی، نهادها و موسسات عمومی را بشناسد و راه بهره‌گیری از آن‌ها را بدانند، حق آن‌هاست. از طرفی دانستن و بهره‌گیری‌ از این‌ اطلاعات و آگاهی‌ها حجق آن‌هاست و از طرفی دیگر وظیفه‌ نهادهای عمومی، گره گشایی و تسهیل نشر این آگاهی‌ها و بهره‌وری‌ آسان‌تر‌ جامعه اسـت. از ایـن نظر است که نهادهای عمومی که‌ تجلی آن‌ها بخش‌ روابط‌ عمومی‌ آن‌هاست، تنها یک وظیفه اخلاقی‌ ندارند بلکه یک وظیفه حقوقی، قانونی، الهی و انسانی بر دوش آنهاست، فراتر از آن چه ‌‌ما‌ در روابط عمومی بخش‌های خصوصی‌ شاهد آن هستیم.
منبع: روابط عمومی و ارزش‌ها، علیرضا اعرافی، نشریه روابط عمومی، شماره50، اردیبهشت 1386.


١٤:٣١ - 1394/02/28    /    شماره : ٦٢٣٩٨    /    تعداد نمایش : ١١٥خروج