صفحه اصلی | آشنایی با امام جمعه | آثار | دیدارها | خطبه ها | فهرست موضوعی | جهان اسلام | جهان | یادداشت | چندرسانه ای | برگزیده ها | پیوندها | ارتباط با ما |  چاپ        ارسال به دوست

معیارهای ایجابی و اثباتی روابط عمومی

معیارهای ایجابی و اثباتی روابط عمومی
بخش اول ضوابط و معیارهای ایجابی و اثباتی کـه در روابـط عمومی لازم است مورد عنایت و اهتمام قرار گیرد تا روابط‌ عمومی‌ در‌ یک چارچوب اسلامی و الهی قرار بگیرد، به شرح زیر می‌باشد: 1. صحت اطلاعات: تاکید بر این که اطلاعاتی که می‌خواهد از درون‌سازمان به‌ بیرون تسری کـند، اطلاعات دقـیق و درستی بـاشد.اطلاعاتی که‌ می‌خواهد از‌ مسوولان‌ یک نهاد به کارکنان آن منتقل بشود و اطلاعاتی که از بیرون‌سازمان به درون‌سازمان منتقل بشود،باید اطلاعات درستی باشد.
2. اطلاع رسـانی به هنگام و به موقع: در ضمن این که تبادل اطلاعات باید‌ درسـت‌ و دقـیق بـاشد، به‌ هنگام نیز باید به‌ جامعه‌ منتقل‌ شود، چرا که انتقال دیر هنگام‌ اطلاعات مایه خسارت جامعه و عقب افتادن آحاد جـامعه ‌ ‌از بـهره‌ گیری درست از این اطلاعات می‌شود.
3. انتقال منصفانه‌ اطلاعات‌ چه‌ از نقاط ضعف چه از نقاط قوت‌ شایسته است‌ کـه‌ نـهاد عـمومی افزون بر انتقال قوت به‌ انتقال نقاط ضعف هم تکیه نماید و این انتقال به شیوه درسـتی به‌ بیرون‌ صورت‌ گیرد‌ تا از بیرون نگاه درست را به درون منتقل کند.
4. رعایت ضوابط شرعی و همین طـور امنیت اجتماعی و اخلاقی در تـبادل اطـلاعات: اصل بر انتقال متقابل اطلاعات میان نهادهای عمومی‌ و همه‌ آحاد‌ جامعه است اما در عین حال مواردی است که امنیت اجتماعی‌ و‌ سیاسی‌ دچار اختلال می‌گردد که به عنوان یک اصل استثنایی‌ باید مورد توجه قـرار گیرد.
5. رعایت ضوابط شرعی در‌ استفاده‌ از‌ تکنیک‌ها و روش‌ها: از اصول مهم اخلاقی در حوزه روابط عمومی است.
6. تاکید اسلام‌ بر‌ گزینش‌ بهترین شیوه‌ها و برترین ابزارها برای مبادله اطلاعات. این تاکید کلی اسلام است که شما در‌ هر‌ کاری‌ باید بهترین‌ شیوه، ابزار، روش و تکنیک را بـه کـار بگیرید. وقتی روش بهتر و ابزار بهتری در اختیار‌ قرار‌ گیرد و نباید از آن غافل شد.
7. رعایت کرامت انسانی و منزلت انسانی مخاطبان‌ و جامعه: تاکید‌ بر این که ذهن و ضمیر آنها بمباران اطلاعات بی جا نشود و در اتخاذ‌ شیوه‌ها‌ و روش‌ها، کرامت انسان‌ها حـفظ شـود و کرامت انسانی در تبادل اطلاعات منکوب و مخدوش‌ نشود.
8. رعایت حدود‌ و شوون و سهم مدیران و مسوولان و کارکنان: کسانی که در یک نهاد فعالیت می‌کنند‌ باید‌ به طور منصفانه‌ معرفی شوند،سهم هر کسی به درستی منتقل شود و در‌ طـرح‌ ایـن‌ اطلاعات‌ و انتقال آن‌ها،حقوق افراد مورد بی‌اعتنایی قرار نگیرد.
9. وظیفه روابط عمومی، اعتمادسازی، کاهش فاصله میان‌ نهادها حکومت و آحاد‌ جامعه‌ و میان مسوولان و کارکنان در درون یک نهاد است.
منبع: روابط عمومی و ارزش‌ها، علیرضا اعرافی، نشریه روابط عمومی، شماره50، اردیبهشت 1386.50


٠٧:٤٦ - 1394/02/29    /    شماره : ٦٢٤١٠    /    تعداد نمایش : ١٠٥خروج