صفحه اصلی | آشنایی با امام جمعه | آثار | دیدارها | خطبه ها | فهرست موضوعی | جهان اسلام | جهان | یادداشت | چندرسانه ای | برگزیده ها | پیوندها | ارتباط با ما |

متن کامل خطبه  نماز جمعه آیت الله اعرافی  22خرداد94
متن خطبه نماز جمعه آیت الله اعرافی 8/خرداد/94در میبد
سخنان‌آ‌یت الله حسینی بوشهری در نماز جمعه 25/اردیبهشت/94
خطبه های نماز جمعه آیت الله سعیدی 18/اردیبهشت/94
متن خطبه های نماز جمعه آیت الله اعرافی 18/اردیبهشت/94 در میبد
متن کامل خطبه های نماز جمعه قم توسط آیت الله اعرافی در 11 اردیبهشت 1394
سخنان آیت الله حسینی بوشهری در نماز جمعه 4/اردیبهشت/ 94
متن خطبه های نماز جمعه آیت الله اعرافی در 28/ فروردین/1394
متن خطبه های نماز جمعه آیت الله سعیدی در 94/1/28
سخنان آیت الله اعرافی، خطاب به یمنی‌های حاضر در نماز جمعه
سخنان آیت الله حسینی بوشهری در خطبه های 14/ فروردین/94
سخنان آیت الله سعیدی در نماز جمعه مورخ7/فروردین/94
سخنان آیت الله حسینی بوشهری در نماز جمعه 22/اسفند/ 93
سخنان آیت الله سعیدی در نماز جمعه 15/اسفند/93
سخنان آیت الله سعیدی در نماز جمعه 1/اسفند/93
سخنان آیت الله حسینی بوشهری در نماز جمعه 24/بهمن/93