صفحه اصلی | آشنایی با امام جمعه | آثار | دیدارها | خطبه ها | فهرست موضوعی | جهان اسلام | جهان | یادداشت | چندرسانه ای | برگزیده ها | پیوندها | ارتباط با ما |

صفحه اصلی > خطبه ها > فهرست موضوعی > مراکز علمی > حوزه های علمیه 

مهم‌ترین چالش‌های روش‌شناختی در حوزه علمیه
بررسی، نقد و بازشناسی تحقیقات دینی معاصر در حوزه
تحقیق در معارف؛ از ارکان حوزه‌های دینی
وظیفه متقابل حوزه و آموزش و پرورش در زمینه تعلیم و تربیت دینی
نقش و شیوه‌های مشارکت حوزه علمیه در حوزه تربیت دینی
نکاتی درباره اصول عملی راهنمای تعامل حوزه و دانشگاه
تلقی جدید، شفاف و کارآمد از «وحدت حوزه و دانشگاه»
مؤلفه‌های افزایش‌دهنده واگرایی بین حوزه و دانشگاه
برخی از توفیقات نسبی در تحقق وحدت حوزه و دانشگاه
بررسی وحدت حوزه و دانشگاه، با توجه به شرایط جدید
توجه به «حـقوق و انتظارات جامعه»، در پیوست و گسست حوزه و دانشگاه
اهمیت گسست و پیوست حوزه و دانشگاه
وظیفه حوزه علمیه، آموزش و پرورش و نیز دانشگاه، در تحقق برنامه جامع فرهنگی دانشگاه‌ها
راهکاری برای اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها
جایگاه ویژه حوزه و دانشگاه، پس از پیروزی انقلاب اسلامی
لزوم همراهی حوزه و دانشگاه در اجرای سند نظام آموزش و پرورش