صفحه اصلی | آشنایی با امام جمعه | آثار | دیدارها | خطبه ها | فهرست موضوعی | جهان اسلام | جهان | یادداشت | چندرسانه ای | برگزیده ها | پیوندها | ارتباط با ما |

صفحه اصلی > خطبه ها > فهرست موضوعی > مراکز علمی > حوزه های علمیه   چاپ        ارسال به دوست

اهمیت گسست و پیوست حوزه و دانشگاه

اهمیت گسست و پیوست حوزه و دانشگاه
فکر می‌کنم آنچه ما را ـ اعم از دانشگاهی و حوزوی ـ اینجا‌ جمع‌ کرده،‌ احساس مسؤولیت در قبال امـر مـهمی اسـت که در سرنوشت فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی‌ کشورمان نقش بسزایی دارد. البته شاید نتوان از میزان تأثیر ایـن همگرایی یا‌ ناهمگرایی و پیوست یا‌ گسست‌ این دو نهاد علمی و معرفتی در سایر مقولات اجـتماعی و سیاسی، برآورد کامل و دقـیقی ارائه نـمود؛ ولی می‌توان در این امر توافق داشت که در میان گسست نهادهای مختلف‌ جامعه (که میان آن‌ها نوعی تعامل و ارتباط برقرار است)، گسست نخبگان (که در کشور ما مصداق بارز آن حوزویان و دانشگاهیان هستند) از اهمیت و حـساسیت بیشتری برخوردار است؛ همانطور‌ که‌ پیوست آن‌ها نیز نقش و کارکرد اجتماعی بیشتری خواهد داشت. بنده این نکته را مکرر گفته‌ام که در کشور ما با هر نگاهی که به مقوله‌ی گسست و پیوست نـخبگان‌ اجـتماعی‌ (یعنی حوزویان و دانشگاهیان) بنگریم، به هیچ وجه نمی‌توان از اهتمام و تأمل پیرامون آن غفلت ورزید. به بیان دیگر چه با نگاه آرمانی و دینی به این موضوع‌ بنگریم‌ و چه با نگاه مادی و ملّی آن را مورد مداقه قرار دهیم، این «گسست و پیوست» یکی از‌ شاخصه‌ها‌ و مؤلفه‌های اصلی سلامت یا در‌ مقابل،‌ ناهنجاری‌ و بیماری جامعه است. این، نکته‌ای است که طبعا همه‌ی مـا بـر آن وفاق داریم و تحقیقات به عمل آمده در‌ این‌ زمینه‌ و تحوّلات سیاسی ـ اجتماعی هم مؤیّد این‌ امر‌ است. البته اظهار نظر دقیق‌تر در این زمینه نیازمند تحقیقات و تأملات بیشتری است، ولی همین پژوهـش‌ها و تـجارب‌ به دست‌ آمده‌ به وضوح نشان مـی‌دهد کـه تـحوّلات تاریخی و اجتماعی و سیاسی در طول تاریخ این مرز و بوم عمیقا متأثر از این «پیوست و گسست» نخبگان اجتماعی (و‌ به‌ طور‌ خاص حوزویان و دانشگاهیان) بـوده اسـت. نـهضت مشروطه، نهضت ملی نفت‌ و از همه مهم‌تر انقلاب شـکوهمند اسـلامی ایران نمونه‌هایی از این نظریه هستند.
منبع: وحدت حوزه و دانشگاه، بیم‌ها و امیدها، علیرضا اعرافی، نشریه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، شماره 18 و 19، تابستان و پاییز 1382.


٠٨:٥٨ - 1394/02/30    /    شماره : ٦٢٥٠٠    /    تعداد نمایش : ٧٨٥خروج