صفحه اصلی | آشنایی با امام جمعه | آثار | دیدارها | خطبه ها | فهرست موضوعی | جهان اسلام | جهان | یادداشت | چندرسانه ای | برگزیده ها | پیوندها | ارتباط با ما |

صفحه اصلی > خطبه ها > فهرست موضوعی > مراکز علمی > حوزه های علمیه   چاپ        ارسال به دوست

برخی از توفیقات نسبی در تحقق وحدت حوزه و دانشگاه

برخی از توفیقات نسبی در تحقق وحدت حوزه و دانشگاه
برخی از توفیقات نسبی در مسئله‌ وحدت حوزه‌ و دانشگاه را می‌توان به شرح زیـر ‌بیان کرد:
الف. توفیقات در حوزه‌ مباحث فکری، آموزشی و پژوهشی
ـ برداشته‌ شدن مرزی که قبل از انقلاب مـیان حـوزه و دانـشگاه وجود‌ داشت‌ (از لحاظ تبادل استاد، پیشنهاد و اجرای طرح‌های مشترک پژوهشی، تبادل اطلاعات و...)؛
ـ کاهش فاصله‌ای‌ کـه‌ به‌ لحاظ شیوه‌های آموزشی، نوع پژوهش و تحقیق بین این دو نهاد علمی‌ وجود‌ داشت؛
ـ تـبادل استاد و دانشجو و شکل‌گیری گـروه‌های جـدید آموزشی و پژوهشی در دو‌ نهاد‌ حوزه‌ و دانشگاه؛
ـ شکل‌گیری و پیدایش رشته‌های جدید علمی که با نگاه تطبیقی و جامع‌ به دیدگاه‌های مطرح شده در حوزه و دانشگاه، سعی در تحلیل مسائل مختلف علمی‌ و ارائه‌ راهکارهای مناسب در عرصه‌ی اجرایی دارد؛
ـ طرح وسـیع مباحث علوم انسانی و اجتماعی‌ در حوزه‌های علمیه؛
ـ گسترش نگاه ارزشی و تطبیقی در قلمرو طرح مباحث‌ علمی‌ در‌ دانشگاه؛
ـ تنظیم مواد و برنامه‌ درسی دو نهاد حوزه و دانشگاه با بهره‌گیری از‌ تجربیات‌ یکدیگر در این زمینه؛
ـ تلاش در راستای تولید اندیشه و فکر‌ و نـشر‌ مـجلات و کتاب‌ها و تأسیس مراکز آموزشی و پژوهشی جدید با همکاری حوزه و دانشگاه‌ و... .
اینها تنها بخشی از کارنامه‌ موفق تعامل و همکاری این دو قشر‌ و این دو نهاد علمی در قلمرو مسائل آموزشی و پژوهشی بوده است. البته بنده مـعتقدم که‌ این‌ بحث در خور تأمل و بررسی علمی بیشتری بوده و باید آن‌ را‌ با آمار و ارقام دقیق‌تری مستند کرد،‌ ولی‌ متأسفانه‌ در حال حاضر آمار و ارقام دقیقی‌ در‌ این زمینه در دست نداریم.
ب. توفیقات در قلمرو مسائل حکومتی (اجرایی، تقنینی‌ و قضایی)
به نظر من در‌ این‌ قلمرو نیز‌ کارنامه‌ای‌ بالنسبه‌ موفق از وحدت حوزه و دانشگاه‌ ارائه‌ شده است. به طور کلّی می‌توان گفت که فارغ‌التحصیلان، اساتید و مـحققان‌ ایـن دو نـهاد علمی جامعه بوده‌اند‌ که بـا هـمه‌ فـراز‌ و نشیب‌ها، بیش از دو دهه‌ در‌ حل مسائل مملکت با هم تعامل و همکاری جدی داشته‌اند و قدم‌های بزرگی‌ در‌ راه تثبیت انقلاب اسلامی برداشته‌اند.
ج.‌ توفیقات‌ در عرصه‌ مسائل‌ فرهنگی‌ و اجتماعی
رسیدن‌ به‌ ادبیات مشترک و درک متقابل حوزویان و دانشگاهیان در طـول ایـن دو دهه، از‌ این‌ مقولاتی است که نباید در ارزیابی‌ توفیقات‌ وحدت حوزه‌ و دانشگاه‌ آن را دست کم‌ گرفت.
منبع: وحدت حوزه و دانشگاه، بیم‌ها و امیدها، علیرضا اعرافی، نشریه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، شماره 18 و 19، تابستان و پاییز 1382.


٠٩:٢٨ - 1394/02/30    /    شماره : ٦٢٥٠٤    /    تعداد نمایش : ٧٨٦خروج