صفحه اصلی | آشنایی با امام جمعه | آثار | دیدارها | خطبه ها | فهرست موضوعی | جهان اسلام | جهان | یادداشت | چندرسانه ای | برگزیده ها | پیوندها | ارتباط با ما |

صفحه اصلی > خطبه ها > فهرست موضوعی > مراکز علمی > حوزه های علمیه   چاپ        ارسال به دوست

نکاتی درباره اصول عملی راهنمای تعامل حوزه و دانشگاه

نکاتی درباره اصول عملی راهنمای تعامل حوزه و دانشگاه
پس از ارائه‌ یک‌ تعریف‌ جدید و کارآمد از وحدت حـوزه و دانـشگاه، بـاید بـا هـمکاری کـسانی که در اصول و کلیات با تعریف‌ ارائه‌‌شده‌ توافق دارند و به نقش سرنوشت‌ساز این وحدت معترف‌اند،‌ به اصول عملی راهنمای وحدت و تعامل حوزه و دانشگاه رسیده، آن را به عـنوان منشور ارتباطی‌ و تعاملی‌ حوزه و دانشگاه به کار گیریم.
اما مهم‌تر از ارائه و تبیین‌ نظری راهکارهای وحدت و تعامل؛ آن است که در مقام عمل این اصول مورد توجه و اهتمام‌ حوزه‌ و دانشگاه قرار گیرد. در همین زمـینه چـند نکته لازم به ذکر‌ است:
الف.‌ مهم‌ترین نکته آن است که سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان حکومت و فعالان سیاسی و اجتماعی؛ «وحدت‌ و همگرایی حوزه و دانشگاه» را راهبرد و استراتژی بنیادین بشناسند و این معیار را‌ در‌ تصمیم‌ها و برنامه‌های کشور مهم بـشمارند و بـدان عنایت نمایند.
ب. نهادهای سیاسی،‌ موضوع‌ وحدت‌ حوزه و دانشگاه را به عنوان یک راهبرد جدّی بشناسند و برای عملی ساختن‌ آن‌ از هیچ کوششی دریغ نورزند.
ج. تـمام نـهادهای جامعه توجه داشته باشند کـه‌ تـعامل‌ و ارتباط حوزه و دانشگاه باید درون‌زا بوده، به دور از تشریفات بیرونی انجام گردد.
د.‌ هر دو نهاد حوزه و دانشگاه یکدیگر را به رسمیت بشناسند و وجود‌ دیگری‌ را برای اداره‌ جامعه لازم و ضـروری بدانند.
ه. هـر دو نهاد حوزه و دانشگاه‌ تواضع‌ و ادب لازم را در ارتـباط با یکدیگر رعایت نمایند.
و. هر‌ دو‌ نهاد حوزه و دانشگاه در رسیدن به ادبیات و فضای گفتمانی مشترک قابل فهم تلاش کنند،‌ زیرا‌ فقدان ادبیات و فضای گفتمانی مشترک موجب فاصله و سوء تفاهم می‌شود.
ز.‌ هر دو نهاد حـوزه و دانـشگاه نقش‌ و محدودیت‌ها‌ و کارکردهای یکدیگر را پذیرفته و ظرفیت‌ تحمل‌ خود را بالا ببرند و... .
اینها از اهم اصول و مفروضات راهنمای‌ وحدت‌ حوزه و دانشگاه به شمار‌ می‌آید‌ که توجه‌ به‌ آنها‌ و قرار گرفتن آنها در متن‌ بـرنامه‌ریزی‌های‌ هـر دو نهاد حـوزه و دانشگاه و سایر نهادهای حکومتی ـ البته‌ نه‌ به صورت سطحی بلکه به صورت‌ جدّی و بنیادی ـ ضروری‌ می‌باشد. البته ممکن است تمامی‌ نکات‌ گفته شده از امور واضح و روشن تلقّی شـوند، ولی هـمین امـور واضح‌ و روشن در مقام عمل معمولاً‌ مورد‌ توجه‌ قرار نمی‌گیرند یا‌ به‌ صورت سطحی با آنها‌ برخورد‌ مـی‌شود. ‌ ‌بـنابراین این دو نهاد و فعالان آن و سایر نهادهای حکومتی باید در‌ فعالیت‌های‌ خود این استراتژی را یک مـؤلفه‌‌ مـهم‌ و اسـاسی‌ قلمداد‌ کرده، به طور جدّی‌ به آن اهتمام بورزند و از ایجاد سوءتفاهم و افراطی‌گری ـ که می‌تواند در هر‌ دو‌ طـرف منشأ فاصله شود ـ پرهیز‌ کنند.‌ در‌ مجموع‌ یک‌ نگاه عمیق و همه‌ جانبه به مـوضوع وحدت حوزه و دانشگاه و یـک بـازنگری دقیق و کارشناسانه، به مسائلی که‌ در‌ این‌ مختصر به آن اشاره شد، می‌تواند راه‌ را‌ برای‌ آینده‌‌ روشن‌تری‌ در‌ جامعه‌ اسلامی ایران هموار نماید.
منبع: وحدت حوزه و دانشگاه، بیم‌ها و امیدها، علیرضا اعرافی، نشریه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، شماره 18 و 19، تابستان و پاییز 1382.


١١:٥٤ - 1394/02/30    /    شماره : ٦٢٥١٨    /    تعداد نمایش : ٧٨٣خروج