صفحه اصلی | آشنایی با امام جمعه | آثار | دیدارها | خطبه ها | فهرست موضوعی | جهان اسلام | جهان | یادداشت | چندرسانه ای | برگزیده ها | پیوندها | ارتباط با ما |

صفحه اصلی > خطبه ها > فهرست موضوعی > مراکز علمی > دانشگاه ها و مدارس 

نکاتی درباره اصول عملی راهنمای تعامل حوزه و دانشگاه
تلقی جدید، شفاف و کارآمد از «وحدت حوزه و دانشگاه»
برخی از توفیقات نسبی در تحقق وحدت حوزه و دانشگاه
بررسی وحدت حوزه و دانشگاه، با توجه به شرایط جدید
توجه به «حـقوق و انتظارات جامعه»، در پیوست و گسست حوزه و دانشگاه
اهمیت گسست و پیوست حوزه و دانشگاه
اهتمام ورزیدن به پژوهش در روند اسلامی کردن دانشگاه‌ها
ضرورت توجه به تربیت دینی در مدارس
وظیفه حوزه علمیه، آموزش و پرورش و نیز دانشگاه، در تحقق برنامه جامع فرهنگی دانشگاه‌ها
توجه ویژه مسئولان به برنامه جامع فرهنگی دانشگاه‌ها
مؤلفه‌های مهم برنامه جامع فرهنگی دانشگاه‌ها
راهکاری برای اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها
توقعات از دانشگاه «اسلامی»
انتظارات از دانشگاه، با رویکرد بیانات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)
جایگاه ویژه حوزه و دانشگاه، پس از پیروزی انقلاب اسلامی
لزوم همراهی حوزه و دانشگاه در اجرای سند نظام آموزش و پرورش