صفحه اصلی | آشنایی با امام جمعه | آثار | دیدارها | خطبه ها | فهرست موضوعی | جهان اسلام | جهان | یادداشت | چندرسانه ای | برگزیده ها | پیوندها | ارتباط با ما |

رسالت حوزه در بحث فقه‌التربیه
برنامه‌های در دست اجرا در حوزه فقه‌التربیه
زمینه‌‌های پژوهشی جدید در عرصه تعلیم، تربیت و فقه‌التربیه
شیوه‌ها و راهکارهایی برای توسعه فقه‌التربیه
جایگاه بحث فقه‌التربیه در نظام تعلیم و تربیت اسلامی
ضرورت و کارکرد عملی فقه‌التربیه در جامعه
برخی از مسائل مطرح‌شده در فقه‌التربیه
فقه‌التربیه؛ جنبه فقهی و تربیتی یا حوزه میان‌رشته‌ای؟
نگاه اجتهادی فقه‌التربیه به مسائل تربیت
فقه‌التربیه، چیستی و قلمرو آن
طرح آرای بزرگان؛ راهی برای دست‌یابی به تاریخ علم اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی
ضرورت نگاه تاریخی به علوم
دیدگاه‌های گوناگون در تصویر مفهوم «علم دینی» و جمع‌بندی آنها
تعاریف گوناگون علم انسانی دینی
عوامل مؤثر در چالش‌ها و دشواری‌های تربیت دینی و اسلامی
تأسیس و تنظیم ابواب جدید فقهی
محورهای اساسی قلمرو تربیت اسلامی
تأثیرپذیری دستگاه معرفت دینی از تحول علوم و معرفت‌ بشری
تناسب یا تقابل «عُجب» و «تکبر» با «احساس رضایت از خویشتن» و «احساس منزلت اجتماعی»
نسبت «کبر» با «احساس ارزش و رضایت از خویش» و «احساس شأن و منزلت‌ اجتماعی»
نگاهی به روایات در زمینه «عُجب»
نسبت بین «عُجب» و احساس رضایت مثبت
تحلیل «عُجب» با نگاه الهی و دینی
نسبت «عُجب» با «احساس ارزش و رضایت از خویش» و «احساس شأن و منزلت‌ اجتماعی»
سلامت انسان در گرو تأمین «احساس رضایت از خویش» و «احساس منزلت‌ اجتماعی»
مناسبات مفاهیم اسلامی با مفاهیم متناظر روان‌شناسی
مؤلفه‌های افزایش‌دهنده واگرایی بین حوزه و دانشگاه
دیدگاه‌های مختلف درباره ارزیابی سابقه همگرایی حوزه و دانشگاه
بررسی نسبت معرفت بشری و معرفت دینی
محورهای مهم مناسبات معرفت بشری با معرفت وحیانی
رویکرد عالمان دین در برابر معرفت‌های نوپیدای بشری
دغدغه‌های ناشی از مناسبات متون دینی با معرفت‌های نوپیدای بشری
سنجش مناسبات معرفت دینی با معرفت‌های دیگر