صفحه اصلی | آشنایی با امام جمعه | آثار | دیدارها | خطبه ها | فهرست موضوعی | جهان اسلام | جهان | یادداشت | چندرسانه ای | برگزیده ها | پیوندها | ارتباط با ما |  چاپ        ارسال به دوست

آمیختگی‌ نظریات‌ مشاوره بـا ارزش‌ها و مبانی تحلیلی و نظری

آمیختگی‌ نظریات‌ مشاوره بـا ارزش‌ها و مبانی تحلیلی و نظری
نکته سومی که باید به آن توجه داشته باشیم این اسـت کـه تئوری‌ها و نظریه‌های مشاوره، هرگز امور محض تـجربی نیستند بلکه همه تـئوری‌ها و نـظریه‌های مشاوره که در فرهنگ غربی تـولد یـافته، به سه رکن تقسیم می‌شوند این ارکان عبارتند از: 1. مبانی و اصول؛2. فنون و روش‌ها؛ 3. ارزش‌ها. روشن است کـه تـنها در بخش فنون و روش‌ها است‌ کـه‌ تـا حـدی دید علمی و تـجربی وجـود دارد. بنابراین، می‌توانیم از آن استفاده کنیم امـا پاره‌های مهمی از تئوری و نظریه مشاوره جنبه فرهنگی، نظری، تحلیلی و ارزشی دارد و لذا هرگز نباید گمان‌ برد‌ که مشاوره یک عـلم است علم هم همگانی است.
اکنون مـتفکران غـربی نیز در تـئوری‌ها و نـظریات عـلمی از مطلق‌انگاری دست برداشته‌اند. ما نـیز مطلق‌انگاری در تئوری‌های مشاوره را نمی‌پذیریم‌ بلکه‌ با افزودن دیدگاه‌های نظری تحلیلی و ارزشی فرهنگ خودمان، می‌توانیم به یـک نـظریه دقیق و اصیل برسیم.
البته بسط این مـقال مـجال بـیشتری مـی‌طلبد، اما بـه اجمال می‌توان گـفت کـه دیدگاه‌های‌ کلی‌ در‌ باب نسبت میان علم و دین‌ در‌ این مبحث نیز ساری و جاری است. اهمّ آن دیدگاه‌ها عبارت اسـت از: 1. تـباین کـلی قلمرو، با این تقریب که همان‌طور که روشـ‌های‌ مـعرفتی‌ عـلم‌ و دیـن مـتفاوت اسـت، زبان آن دو متمایز و قلمروهای‌ آن نیز متمایز است.
2. انطباق کلی: بدین‌معنا که در اسلام هر آنچه که از علم انتظار می‌رود منطوی و متحقق‌ است‌ و باید آن را استکشاف کرد.
3. انطباق جزئی: در این منظر علم‌ و دین دارای قلمروها و مـوضوعات ویژه خود می‌باشند و در عین‌حال دارای قلمروهای مشترکی هم هستند، در این‌ قلمرو‌ مشترک،این‌ دو منبع معرفتی یکی از سه حالت ذیل را دارا هستند:‌ الف. تأیید‌ متقابل؛ ب. تکمیل؛ ج.تعارض
به نظر می‌رسد دیدگاه سوم، قابل دفاع است و در باب مشاوره هم مـی‌توان آن را‌ بـه‌ کار‌ بست و توضیح داد که بخش‌هایی از مبانی ارزشی مشاوره در قلمرو‌ معرفت‌ دینی‌ قرار دارد و در باب روش‌ها، شیوه‌ها و فنون مواردی است که صرفا در «علم» مطرح است‌ و دین‌ در آن موارد ساکت است و مواردی هم مورد تـلاقی و تـداخل است. البته یافته‌های‌ علمی‌ در باب فنون و روش‌ها با ملاحظاتی می‌تواند مورد تأیید عام و کلی‌ دین‌ قرار‌ گیرد.
امید است که مشاوره دینی جایگاه واقعی خـودش را پیـدا کند. از یک‌سو با‌ نگاه‌ دیـنی و اسـلامی به این بحث مهم و ارزشمند، تحقیق و پژوهش جدیدی شود‌ و از‌ سوی دیگر، در سطح عموم مورد اقبال و استقبال جامعه قرار گیرد و به ویژه در مراکز‌ علمی‌ از جمله دانشگاه و آمـوزش و پرورش بـه مبحث مشاوره که مـوضوع‌ مـورد‌ نیاز‌ آنها است با نگرش اسلامی اهتمام ورزیده شود و این گام‌ها تداوم یابد و زمینه‌ای‌ برای‌ مداقه‌ و تأمل بیشتر و راهگشایی‌های ارزنده‌تر باشد.
منبع: مفهوم‌شناسی مشاوره دینی، علیرضا اعرافی، سخنرانی در افتتاحیه همایش «مشاوره از دیدگاه اسلامی»، دانشگاه آزاد اسلامی یزد و میبد.


١١:٢٧ - 1394/02/29    /    شماره : ٦٢٤٤١    /    تعداد نمایش : ٤٣٧خروج