صفحه اصلی | آشنایی با امام جمعه | آثار | دیدارها | خطبه ها | فهرست موضوعی | جهان اسلام | جهان | یادداشت | چندرسانه ای | برگزیده ها | پیوندها | ارتباط با ما |خطبه اول

بخش اول

خطبه اول

بخش دوم

خطبه دوم

بخش اول

خطبه دوم

بخش دوم