رویداد علمی با موضوع بانکداری اسلامی

رویداد علمی با موضوع بانکداری اسلامی به همت موسسه Sanneh و همکاری کالج دانشگاه اسلامی غنا، با حضور دانشجویان داخلی و خارجی برگزار شد.

این رویداد در سالن کنفرانس کالج دانشگاه اسلامی غنا با هدف تعمیق درک اصول مالی اسلامی و ترویج مبادلات دانشگاهی برگزار شد.

پروفسور نایل کمیل از دانشگاه علوم و فناوری در این رویداد علمی به سخنرانی پرداخت و همکاری میان موسسات متعهد به تقویت فرصت های یادگیری متقابل فرهنگی و ترویج گفتمان دانشگاهی را برجسته نمود.

پروفسور کمیل در سخنان خود بر تامین مالی اسلامی به عنوان جایگزینی مناسب برای سیستم بانکداری مرسوم به ویژه در ترویج عدالت اقتصادی و شیوه های مالی اخلاقی تاکید کرد.

در ادامه این رویداد، دکتر محمد امین قاسم، مسئول ثبت کالج دانشگاه اسلامی غنا ضمن استقبال از دانشجویان حاضر، بر تعهد دانشگاه به تنوع و فراگیری تاکید کرد.

وی در ادامه به معرفی این دانشگاه پرداخت و بر اهمیت گفت وگوی میان فرهنگی و همکاری دانشگاهی تاکید کرد.

شایان ذکر است دانشجویان دانشگاه پنسیلوانیا که به همراه پروفسور شیخ آنتا بابو، استاد تاریخ از سنگال، در غنا حضور داشتند، در این رویداد شرکت نمودند.