به همت نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در افغانستان؛

مبانی فقهی و حقوقی مصرف‌گرایی در عروسی‌ها بررسی شد

به همت نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در افغانستان، نشست علمی «مبانی فقهی و حقوقی مصرف‌گرایی در عروسی‌ها» در سالن دفاعیه نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه افغانستان برگزار گردید.

به همت نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در افغانستان، نشست علمی «مبانی فقهی و حقوقی مصرف‌گرایی در عروسی‌ها» در سالن دفاعیه نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه افغانستان برگزار گردید.

در این نشست علمی حسین اطهری دبیر نشست و محمدباقر محسنی و محمدعلی توحیدی کارشناسان نشست بودند.

محمد باقر محسنی در ابتدای این نشست ضمن اشاره به فلسفه ‌نهفته در پدیده ازدواج اظهار داشت: برای داشتن جامعه سالم، پایا و پویا ما نیازمند بسترسازی مناسب برای ازدواج برای جوانان هستیم.

وی در ادامه به موانع اصلی فرا روی جوانان در ازدواج اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: آرمان‌گرایی در ازدواج، مصرف‌گرایی افراطی و تجملات در فرایند ازدواج، مداخله خانواده‌های طرفین ازدواج و از همه مهمتر شیربها از اساسی‌ترین عوامل بازدارنده و به تأخیر افتادن ازدواج هستند.

محمدعلی توحیدی، نیز ضمن عرض تبریک به مناسبت دهه کرامت و تشکر از برگزار کنندگان این نشست علمی، سخنان خود را  با بررسی تاریخی پدیده ازدواج و نهاد خانواده در فرهنگ‌های مختلف آغاز نمود و به بررسی ازدواج در میان پیروان ادیان گوناگون پرداخت.

وی در ادامه، سنت ازدواج را از منظر اسلامی بررسی و به آیات و روایات وارده در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: از منظر اسلام خانواده کانونی‌ترین واحد اجتماعی و مبداء تربیت و تعالی انسان است.

توحیدی سپس به تغییرات بنیادین که نهاد ازدواج و خانواده با شروع رنسانس در غرب تجربه نمود اشاره کرد و ابراز داشت: در غرب مدرن به دلیل تحولات عظیم فرهنگی و اجتماعی گسترده و عمیق، بنیان ازدواج و خانواده متزلزل گردید و به همین دلیل میزان زاد و ولد نیز به شدت دچار نقصان گردید.

وی در بخش پایانی سخنان خود به راهکارهای فرهنگی که بتوان مانع از سبک زندگی غربی در جوامع اسلامی شود و در نتیجه نهاد ازدواج و خانواده را حفظ نماید، اشاره کرد.