انتشار بیست و یکمین شماره از نشریه مطالعات تطبیقی کلام

بیست و یکمین شماره نشریه «مطالعات تطبیقی کلام» انجمن کلام مجتمع آموزش عالی فقه ویژه بهار و تابستان ۱۴۰۲ منتشر شد.

دوفصلنامه علمی – تخصصی مطالعات تطبیقی کلام با هدف عرضه مقالات علمی – تخصصی و ارتقای سطح دانش طلاب دانش پژوهان و پژوهشگران در عرصه کلام اسلامی فراهم و برنامه ریزی شده است.

مقالات ارائه شده در بیست و یکمین شماره نشریه مطالعات تطبیقی کلام بدین شرح است:

۱، بررسی نقش آزادی عقیده در نهضت امام حسین(ع)/ محمدهادی باقری / ۹- ۳۸

۲ پیام های آزادی خواهی و آزاد اندیشی در نهضت حسینی/ علیرضا محمدی / ۳۹- ۷۶

۳، تحلیل و نقد تقریر شیخ صدوق در حقیقت بداء/ محمدداود غفاری / ۷۷- ۹۴

۴، طالبان در آیینه افراطیت مذهبی و عصبیت قومی از آغاز تاکنون/ محمدهادی رحمانی/ ۹۵-۱۲۰

۵، متا فیزیک غم غربت/ میرزاحسین نظری / ۱۲۱- ۱۵۵

۶، نقش عصمت در تحقق حقیقت نبوت از دیدگاه مذاهب کلامی/سیدحامد علیشاه/ ۱۵۷- ۱۷۶

شایان ذکر است علاقه مندان برای دسترسی به سامانه نشریات المصطفی می‌توانند به نشانی https://journals.miu.ac.ir مراجعه نمایند.