تجلیل از مسئولان نشریات حائز رتبه الف مجتمع قرآن و حدیث

از سردبیر، مدیرمسئول، دبیران علمی و دبیران اجرایی دو مجله وزین "قرآن و علم" و "مطالعات قرائت قرآن" به خاطر کسب رتبه الف طی مراسمی تجلیل و قدردانی گردید.

طی جلسه ای با حضور ریاست مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث و با حضور اساتید و اعضای هیئت علمی و کارکنان این مجتمع، از زحمات سردبیر، مدیر مسئول و دبیران علمی و دبیران اجرایی دو نشریه وزین “قرآن و علم” و “مطالعات قرائت قرآن” به دلیل کسب رتبه الف از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ تجلیل و قدردانی به عمل آمد.