دیدار جمعی از اساتید و طلاب نمایندگی جامعةالمصطفی در سنگال با رئیس نمایندگی المصطفی در عراق

در این دیدار تعدادی از طلاب و اساتید نمایندگی جامعة المصطفی در سنگال و همچنین تعدادی از ائمه‌ی جماعات مساجد آن کشور، از نمایندگی المصطفی در کشور عراق بازدید و در جلسه‌ای با مدیر نمایندگی گفتگو و تبادل نظر کردند.  

در این دیدار تعدادی از طلاب و اساتید نمایندگی جامعة المصطفی در سنگال و همچنین تعدادی از ائمه‌ی جماعات مساجد آن کشور، از نمایندگی المصطفی در کشور عراق بازدید و در جلسه‌ای با مدیر نمایندگی گفتگو و تبادل نظر کردند.