به همت نمایندگی جامعةالمصطفی برگزار شد؛

مراسم عزاداری آخر صفر در نمایندگی المصطفی در آمریکای لاتین

مراسم آخر صفر در نمایندگی جامعة المصطفی در آمریکای لاتین  با حضور سفیر و اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران و ایرانیان مقیم و تعدادی از مسلمانان ونزوئلایی و با سخنرانی حجت الاسلام حسینی نژاد نماینده جامعةالمصطفی العالمیة برگزار شد.  

مراسم آخر صفر در نمایندگی جامعة المصطفی در آمریکای لاتین  با حضور سفیر و اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران و ایرانیان مقیم و تعدادی از مسلمانان ونزوئلایی و با سخنرانی حجت الاسلام حسینی نژاد نماینده جامعةالمصطفی العالمیة برگزار شد.