تمدید مهلت ارسال اثر به جشنواره «انا من حسین»

مهلت ارسال اثر به جشنواره «انا من حسین» تا ۳۰ آذرماه سال جاری تمدید شد.

علاقه مندان تا پایان ماه جاری فرصت دارند آثار خود را در قالب های سینمایی، شعر، آثار مکتوب، محتوای فضای مجازی و ایده های خاص به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

جشنواره «انا من حسین»