سومین همایش بین‌المللی شدن آموزش عالی

سومین همایش بین‌المللی شدن آموزش عالی با همکاری دانشگاههای ایران و نیز یونسکو برگزار می شود.

این همایش ۲ اسفند از ساعت ۸ تا ۱۸ در دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار می گردد.

لینک حضور مجازی:
http://vroom.ut.ac.ir/psyedu4

سخنرانی آقای تاکایوکی آبه ( کاظم) اژ دانشگاه بین المللی المصطفی از ساعت ۱۰:۴۵ با موضوع «مدل ناوبری کیفیت و بین المللی سازی آموزش عالی- با رهیافت از ژاپن» است.