تداوم برگزاری برنامه‌های فرهنگی، قرآنی و تربیتی در مدارس نمایندگی افغانستان

مراسم جشن و محافل انس با قرآن کریم و جلسات درس اخلاق در مدارس علمیه پیوسته و همکار نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان در حال برگزاری است.

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان مراسم جشن و محافل انس با قرآن کریم و جلسات درس اخلاق در مدارس علمیه پیوسته و همکار نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان در ولایات مختلف افغانستان از جمله: ولایت بلخ ( مدرسه علمیه سلطانیه)، ولایت هرات( مدرسه علمیه امام المتقین)، ولایت غزنی( مدرسه علمیه فاطمة الزهرا(س) و مدرسه علمیه زینب کبری(س)، ولایت دایکندی( مدرسه علمیه مهدیه(عج) و مدرسه علمیه امام زمان(عج)،  ولایت سرپل (مدرسه علمیه خدیجة الکبری(س) ولایت بغلان( مدرسه علمیه امام جعفر صادق(ع) و ولایت کابل (مدرسه علمیه فاطمة الزهرا(س)، مدرسه علمیه حضرت مریم(س)، مدرسه علمیه خاتم المرسلین(ص)  دایر در حال برگزاری است.

 

مدرسه علمیه سلطانیه ولایت بلخ

 

مدرسه علمیه امام المتقین ولایت هرات

 

مدرسه علمیه فاطمة الزهرا(س) ولایت غزنی

 

مدرسه علمیه زینب کبری(س) ولایت غزنی

 

مدرسه علمیه مهدیه(عج) ولایت دایکندی

 

 

مدرسه علمیه امام زمان(عج) ولایت دایکندی

 

 

مدرسه علمیه خدیجة الکبری(س) ولایت سرپل

 

 

مدرسه علمیه فاطمة الزهرا(س) ولایت کابل

 

 

مدرسه علمیه حضرت مریم(س) ولایت کابل

 

 

مدرسه علمیه امام جعفر صادق(ع) ولایت بغلان

 

 

مدرسه علمیه خاتم المرسلین(ص) ولایت کابل