برپایی نمایشگاه مقتدر مظلوم در مجتمع امین قم

نمایشگاه با عنوان مقتدر مظلوم از امروز به مدت یک هفته در بلوک یک مجتمع امین با همکاری روابط عمومی المصطفی برگزار شده است.

این نمایشگاه روایت گر مظلومیت در عین حال اقتدار و ایستادی مردم مظلوم غزه و فلسطین است.

یکی از طلاب اهل آفریقا در مصاحبه با این برنامه اظهار داشت کربلا در غزه و شهرهای اطراف را انسان می توانند به صورت زنده ببیند .

طلبه دیگری بیان می کردکه اقتدار و ایستادگی که این مردم در این چند ما کردند اعم از زن و مرد و جوان و حتی کودکان کم نظیر در تاریخ است این طلبه پاکستانی گفت این مقاومت برای پاکستان درس آموز و الگو هست.

یکی از اساتید جامعه المصطفی با دیدن این نمایشگاه منقلب شده بود و ظلم و ستم اسرائیل غاصب و جنایت کار را بی بدیل بیان کرد و اظهار داشت: هنوز ابعاد این حادثه روشن نشده است که این جنایتکاران با بیماران ، مجروحین ، اجساد و زنان و کودکان این منطقه چه کردند خدا بر غذاب آنان بیفزاید.