اعلام برگزیدگان مسابقه کتابخوانی ویژه فلسطین

مسابقه بزرگ کتابخوانی از کتاب "مسأله فلسطین در کلام حضرت آیت الله خامنه‌ای" در مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، نمایندگی های المصطفی و مجتمع های آموزشی مستقر در شهر مقدس قم برگزار گردید.

معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی در راستای همایش ۷۵سال اشغالگری درفلسطین وآگاهی بخشی بیشتربه طلاب ودانش پژوهان المصطفی، در شورای معاونت پژوهش کتاب 《مسأله فلسطین در کلام حضرت آیت الله خامنه‌ای 》را بعنوان متن مسابقه انتخاب کرد و فایل متنی کتاب را در اختیار طلاب المصطفی قرار داد.

دانش پژوهان در یک فرصت یک ماه با مطالعه دقیق این کتاب درمسابقه آن که به صورت حضوری در مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی و نمایندگی های تابعه بر گزار گردید، شرکت کردند.

معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی به منظور قدردانی از طلاب شرکت کننده در مسابقه، جوایز ارزنده‌ای را برای برگزیدگان در نظر گرفته است.

طلاب برگزیده با مراجعه حضوری و یا تلفنی به دبیرخانه همایش، بین‌المللی ۷۵سال اشغالگری در فلسطین، مستقر در مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی می توانند جوایز خود را دریافت نمایند.

تلفن دبیرخانه: ۰۲۵۳۲۱۳۳۲۹۲ _ ۰۹۹۴۲۰۱۸۴۰۶