گسترش همکاری علمی مجتمع آموزش عالی فقه با دانشگاه قم

نشست مشترک معاونت پژوهشی دانشگاه قم با رئیس مجتمع آموزش عالی فقه و معاون پژوهش آن مجتمع درخصوص همکاری های مشترک علمی این دو مجموعه برگزار شد.

در این نشست توافق شد همایش بین المللی مبانی فقهی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با مشارکت دانشگاه قم برگزار شود.

معاون پژوهشی مجتمع آموزش عالی فقه در این دیدار اظهار داشت: تا کنون بیش از ۱۲۵۰ مقاله به دبیرخانه همایش رسیده و در حال ارزیابی است.