رونمایی از کتاب “شناخت خدا در کشاکش آرا”

طی مراسمی از کتاب «شناخت خدا در کشاکش آرا» با حضور نویسنده کتاب در نمایندگی جامعةالمصطفی اصفهان رونمایی شد.

کتاب شناخت خدا در کشاکش آرا اثر حجت الاسلام دکتر مهدی آزادپرور به زبان فارسی است. این کتاب به بررسی اجمالی خداشناسی ملاصدرا و مکتب تفکیک می پردازد.

این کتاب در چهار فصل به رشته تحریر در آمده است، به شرح ذیل:

فصل اول: کلیات (تبیین مفاهیم، مبانی مهم ملاصدرا، مبانی تفکیک، پیشینه بحث)

فصل دوم: شناخت خداوند متعال از منظر ملاصدرا، شناخت ذات خداوند، شناخت صفات خداوند

فصل سوم: شناخت خداوند متعال از منظر مکتب تفکیک، شناخت ذات خداوند، شناخت صفات خداوند، عدم سنخیت.

فصل چهارم: بررسی دیدگاه ملاصدرا و علمای مکتب تفکیک