بازدید عضو هیئت امنای المصطفی از موسسه آل البیت ترکیه

حجت الاسلام المسلمین ربانی، عضو هیات امنا المصطفی و هیات همراه از موسسه آل البیت ترکیه بازدید کرد.

در این بازدید حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رحمانی انورشان مدیر موسسه آل البیت ترکیه فعالیت های فرهنگی موسسه را در ترکیه تشریح کرد.

همچنین آقای دکتر شهیدی مدیر کل ارتباطات و بین الملل جامعه المصطفی العالمیه، آقای دکتر کاشانی نماینده جامعه المصطفی العالمیه در ترکیه و آقای اکبری عضو دبیرخانه هیات امنا نیز حضور داشتند.