دیدار رئیس موسسه کوتاه مدت با نماینده دفتر رهبری در کشور آذربایجان

رئیس مؤسسه آموزش های کوتاه مدت و فرصت های مطالعاتی جامعة المصطفی با نماینده دفتر مقام معظم رهبری در کشور آذربایجان دیدار کرد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدی میانجی، رئیس مؤسسه آموزش های کوتاه مدت و فرصت های مطالعاتی در این دیدار جامعه آذری را از فرصت های راهبردی جمهوری اسلامی عنوان و به اشتراکات بین جامعه ایران و آذربایجان اشاره نمود.

وی با اشاره به اهمیت برنامه ریزی برای کشور آذربایجان، تشکیل کارگروه آذربایجان را از اقدامات مهم دانست.

حجت الاسلام والمسلمین ساعی ور نماینده دفتر مقام معظم رهبری در کشور آذربایجان به ارائه توضیحاتی در خصوص جمعیت آذری زبانان و نیازهای آنها پرداخت.

دفتر رهبری در کشور آذربایجان