برگزاری مراسم ارتحال امام(ره) و قیام ۱۵ خرداد در توکیو

مراسم ویژه به مناسبت ارتحال امام(ره) و قیام 15 خرداد در سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو با حضور جمعی از ایرانیان مقیم و مسلمانان ژاپنی برگزار شد.

مراسم ویژه به مناسبت ارتحال امام(ره) و قیام ۱۵ خرداد در سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو با حضور جمعی از ایرانیان مقیم و مسلمانان ژاپنی برگزار شد.