غرس نهال با حضور اساتید و کارکنان نمایندگی جامعةالمصطفی در آشتیان

مصادف با22 اسفندماه روز بزرگداشت شهدا و هفته منابع طبیعی، مراسم غباروبی از مزار شهدای و غرس نهال با حضور اساتید و کارکنان و مسئولین شهرستان آشتیان برگزار شد.

کارکنان نمایندگی جامعةالمصطفی در سالروز بزرگداشت شهدا، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام، به رسم یادبود چند اصله نهال در محوطه مجموعه نمایندگی جامعه المصطفی در استان مرکزی واحد آشتیان کاشتند.