درخشش همکار جامعةالمصطفی در جشنواره رادیو معارف

رئیس اداره ارتباطات و بین الملل مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث در نخستین جشنواره رادیو معارف به عنوان گوینده برتر دست یافت.

آقای حسین حیدری در این جشنواره و در بخش ترکیبی تولیدی برای برنامه اندیشه ها عنوان گوینده برتر را کسب نمود.

مرکز خبر و اطلاع رسانی جامعةالمصطفی این موفقیت را به آقای حیدری و مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث تبریک عرض می‌کند.