دیدار نماینده جامعةالمصطفی با معاون دانشگاه دولتی تمسک روسیه

 هم‌زمان با برگزاری همایش "اسلام و ارتدوکس - تجربه قرن‌ها همکاری، مدیر منطقه‌ای المصطفی در روسیه از دانشگاه دولتی تمسک سیبری بازدید و در خصوص همکاری فعالیت‌های مشترک گفتگو و رایزنی نمود.

 هم‌زمان با برگزاری همایش “اسلام و ارتدوکس – تجربه قرن‌ها همکاری، مدیر منطقه‌ای المصطفی در روسیه از دانشگاه دولتی تمسک سیبری بازدید و در خصوص همکاری فعالیت‌های مشترک گفتگو و رایزنی نمود.

در این دیدار، طرفین، برخی از آثار علمی را به همدیگر تقدیم نمودند