بازدید مدیر شورای کارشناسان بین‌الملل کلیسای ارتدوکس روسیه از مؤسسه کوتاه‌مدت جامعةالمصطفی

نشست ارتباطی معاون پذیرش و ارتباطات مؤسسه آموزش‌های کوتاه‌مدت جامعه المصطفی با مدیر شورای کارشناسان بین‌الملل کلیسای ارتدوکس روسیه برگزار شد.

دانیال گریگاری ماتروساف کشیش فعال مسیحیت ارتدوکس و مدیر شورای کارشناسان بین‌الملل کلیسای ارتدوکس روسیه برقراری ارتباط بین اسلام و مسیحیت را از جمله اهداف سفر خود عنوان نمود و در زمینه همکاری بین جامعه المصطفی و کلیسای ارتدوکس روسیه اعلام آمادگی نمود.

 وی با بیان اینکه کلیسای ارتدوکس روسیه بزرگ‌ترین کلیسای ارتدوکس جهان است، گفت: این کلیسا در ۷۰ کشور نمایندگی دارد و دارای ۵۰ هزار نفر روحانی است که در این کلیساها مشغول هستند و ۲۰۰ میلیون نفر پیروان مسیحیت ارتدوکس هستند.

 مدیر شورای کارشناسان بین‌الملل کلیسای ارتدوکس روسیه با اشاره به ارتباط کلیسای ارتدوکس روسیه با سایر مراکز، از ایجاد ارتباط بین کلیسای ارتدوکس با مجموعه جامعه المصطفی و مؤسسه آموزش‌های کوتاه‌مدت استقبال نمود.