برگزاری آزمون ورودی اولین دوره تربیت‌مدرس طرح ولایت طلاب خراسان

 آزمون کتبی ورودی اولین دوره تربیت‌مدرس طرح ولایت طلاب برادر جامعةالمصطفی خراسان در ساختمان شماره دو حوزه علمیه خراسان برگزار شد.

 این آزمون به همت مرکز آموزش‌های کاربردی بیان واحد برادران با نظارت معاونت فرهنگی تربیتی جامعةالمصطفی خراسان و با همکاری مؤسسه امام خمینی (ره) به‌منظور شناسایی افراد توانمند جهت بهره‌مندی در اجرای صحیح دوره تربیت‌مدرس طرح ولایت، با حضور ۲۵ نفر از طلاب واجدالشرایط برادر در ساختمان شماره دو حوزه علمیه خراسان برگزار شد.