دیدار شیخ عبدالمومن سالیفو با معاون بین الملل المصطفی

شیخ عبدالمومن سالیفو از علمای منطقه شمال کشور غنا با معاون بین الملل جامعه المصطفی دیدار کرد .

در این دیدار شیخ سالیفو ضمن بیان فعالیت های خود در این منطقه، از جامعه المصطفی بخاطر تأسیس دانشگاه اسلامی تشکر کرده و وجود آن را در این کشور برای مسلمانان بسیار مهم و کارآمد دانست.

وی همچنین با اشاره به اینکه اکثر جمعیت منطقه شمال مسلمان هستند، تقاضای راه اندازی شعبه دانشگاه در تماله و نیز توسعه رشته های این دانشگاه را داشت.

معاون بین الملل المصطفی