دیدار رئیس جامعةالمصطفی و رهبر سیکهای معبد طلائی امرتسر

رئیس المصطفی در سفر به شهر امرتسر هند، مورد استقبال هیئت بلند پایه معبد طلائی سیکها امرتسر قرار گرفت.

وی سپس دیداری صمیمی با رهبر سیکها در معبد طلائی امرتسر ایالت پنجاب داشت و در ادامه نیز از این معبد بازدید نمود.

رئیس المصطفی همچنین با حضور در شهر نوگانواں سادات اترا پردیش، در همایش نقش علمای هندوستان در تفاهم و همدلی بین پیروان ادیان و مذاهب به سخنرانی پرداخت.

برگزاری نشست صمیمی و برگزاری جلسه جمع بندی با حضور شورای معاونان نمایندگی المصطفی در هند، پایان بخش سفر حجت الاسلام والمسلمین دکتر عباسی به این کشور بود.

گفتنی است سفر رئیس جامعةالمصطفی به هند، در رسانه ها و نشریات این کشور بازتاب خبری داشت.