فراخوان همایش بین‌المللی «۷۵ سال اشغالگری در فلسطین» به زبان عربی، انگلیسی و فرانسه

فراخوان همایش بین‌المللی «۷۵ سال اشغالگری در فلسطین» از سوی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی به زبان عربی، انگلیسی و فرانسه منتشر شد.

شایان ذکر است فراخوان این همایش به ۶ زبان فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه، ترکی و اردو انتشار یافته است.

دریافت فراخوان همایش به زبان انگلیسی English

دریافت فراخوان همایش به زبان فرانسه français

دریافت فراخوان همایش به زبان عربی عربی