نشست علمی نسخه شناسی “مصحف مشهد-رضوی”

نشست علمی با موضوع نسخه شناسی "مصحف مشهد-رضوی" با حضور استاد حجت الااسلام دکتر رضایی اصفهانی در جامعةالمصطفی اصفهان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور اعضای هیئت علمی المصطفی و برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان و اساتید برگزار گردید، حجت الاسلام والمسلمین رضایی بر اهمیت و جایگاه مصحف رونمایی شدۀ آستان قدس رضوی تاکید کرد.

محور های اصلی جلسه عبارت بود از:

– معرفی مهمترین مصحف های معتبر در جهان و ویژگی های آنها

– کاستی ها و ضعف های مصحف های معتبر جهانی و شیطنت های مستشرقان در ارائه اطلاعات یک طرفه از آنها

– معرفی مصحف ارزش مند مشهد – رضوی، و سرگذشت تاریخی و اعتبارسنجی مصحف به وسیله آزمایش کربن ۱۴٫

– بهره مندی بیش از ۹۵% مصحف رضوی از محتوای قرآن . متعلق به سال ۶۰ هجری قمری.

– تطابق مصحف رضوی با قرآن های موجود در جهان اسلام. قرائت حفص از عاصم.

– تاثیرگذاری بسیار مهم مصحف مشهد رضوی بر توطئه ها مستشرقین در بی اعتبار جلوه دادن قرآن موجود، در جهان.

در پایان استاد نشست با حضور در گروه قرآن و حدیث، گفتگوی کوتاه و صمیمی با اساتید گروه قرآن و حدیث برگزار نمود.