رئیس مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث جامعةالمصطفی خبر داد:

هدفگذاری جامعةالمصطفی برای ترجمه قرآن به ۳۰ زبان

رئیس مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث جامعةالمصطفی گفت: ترجمه تفسیری یکی از برجسته ترین شیوه های ترجمه قرآن است که جامعه المصطفی نیز با ورود به این میدان در فرازهای پایانی تدوین ترجمه تفسیری قرآن کریم قرار دارد.

حجت الاسلام والمسلمین رضایی اصفهانی، رئیس مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث جامعةالمصطفی در مراسم رونمایی از جدیدترین آثار و دستاوردهای بخش حوزوی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ضمن خیرمقدم به تمام اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران معارف قرآنی، گزارشی از جدیدترین دستاوردهای مجتمع قرآن و حدیث ارائه و تصریح کرد: امیدواریم این رونمایی طلیعه ای برای نورافشانی کارهای بزرگ قرآنی در جامعه المصطفی شود.

وی با اشاره به تدوین ترجمه قرآن کریم به زبان تائی، سلمان فارسی را نخستین مترجم قرآن کریم دانست و خاطرنشان کرد: امروز جامعه المصطفی موفق شده تا رشته دکتری قرآن و حدیث را در حوزه ترجمه را تدوین و در فرایند اجرایی قرار دهد.

وی به تنوع ترجمه تحت الفظی، جمله به جمله و ترجمه تفسیری اشاره کرد و بیان داشت: ترجمه تفسیری یکی از برجسته ترین شیوه های ترجمه قران است که جامعه المصطفی نیز با ورود به این میدان در فرازهای پایانی تدوین ترجمه تفسیری قرآن کریم قرار دارد.

حجت الاسلام والمسلمین رضایی اصفهانی ضمن اشاره به مبانی و قواعد ترجمه قرآن کریم، با تاکید بر این که امروز ترجمه قران کریم به زبان تائی رونمایی خواهد شدف اظهار داشت: ترجمه قران کریم به ۳۰ زبان جهانی از جمله هدف گذاری های جامعه المصطفی است که با مشارکت طلاب و دانش آموختگان قرآن پژوه المصطفی دنبال می شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود گزارشی از ترجمه قرآن کریم به زبان های مختلف در جامعه المصطفی ارائه و توجه به تنوع زبانی در ترجمه معارف ناب الهی را از رسالت های جامعه المصطفی برشمرد.