معاون پژوهش جامعه المصطفی؛

ثمره رویکرد تمدنی به قرآن برساختن انسان های آگاه، کارآمد، موحد و عدالت‌خواه است

حجت السلام والمسلمین عابدی نژاد، معاون پژوهش جامعه المصطفی در مراسم ششمین اجلاسیه کنگره بین المللی اندیشه های قرآنی امام خامنه ای در تبریز، ترسیم رویکرد قرآنی را مهمترین پایه توجه به مباحث قرآنی در اندیشه امام خامنه ای دانست و اظهار داشت: وقتی اندیشه‌های قرآنی مقام معظم رهبری را نگاه می‌کنیم، می‌توانیم این اندیشه‌ها […]

حجت السلام والمسلمین عابدی نژاد، معاون پژوهش جامعه المصطفی در مراسم ششمین اجلاسیه کنگره بین المللی اندیشه های قرآنی امام خامنه ای در تبریز، ترسیم رویکرد قرآنی را مهمترین پایه توجه به مباحث قرآنی در اندیشه امام خامنه ای دانست و اظهار داشت: وقتی اندیشه‌های قرآنی مقام معظم رهبری را نگاه می‌کنیم، می‌توانیم این اندیشه‌ها را به عنوان یک رویکرد تمدنی به شمار بیاوریم. یکی از تفاوت های رویکرد تمدنی تفاوت در غایت است، غایت قرآن در اندیشه مقام معظم رهبری تاسیس و اداره یک جامعه جهانی عدالت محور و توحیدی است.

حجت السلام والمسلمین عابدی نژاد افزود: غایت قرآن پژوهشی ما سه مولفه اساسی دارد، نخست این که جهانی است، دوما عدالت محور است و در مرحله سوم توحیدی است؛ بر ساختن یک تمدن توحیدی عدالت محور جهانی و سراسر قرآن صحنه مبارزه و حرکت از اولین هسته های شکل گیری تمدن تا رسیدن به مرحله غایی و نهایی است. منطق حرکت، انقلاب و تحول دارای این بنیان اساسی است.

وی با تاکید بر این که در متن اساسی و هسته اصلی تمدن رابطه نورانی ولایت قرار دارد، ابزار داشت: ولایت به معنی سرپرستی فردی و اجتماعی و تاریخی انسان نه تنها حافظ اجزاء تمدن اسلامی است، بلکه نگهدارنده و ارزش دهنده به این اجزاست و تا این نگاه تمدنی وجود نداشته باشد، اجزاء تمدن اسلامی فاقد ارزش است.

معاون پژوهش جامعه المصطفی برساختن انسان های آگاه کارآمد و موثر و موحد و عدالت خواه را ثمره رویکرد تمدنی به قرآن کریم دانست و ابراز داشت: خداوند متعال در آیه ۷۶ سوره نحل ثمره رویکرد به قرآن کریم را به خوبی تبیین می کنند؛ تربیت انسان تراز اسلامی ثمره تمدن توحیدی عدالت محور است.

وی با تاکید بر این که رویکرد تمدنی جهانی عدالت محور در متن تفکر اسلامی و شیعی معارض دارد، خاطرنشان کرد: ما تا وقتی رویکردهای معارض را نشناسیم، توفیق ادامه دهی این راه نورانی را پیدا نخواهیم کرد.

حجت السلام والمسلمین عابدی نژاد رویکرد اسلام لیبرال را نخستین رویکرد معارض دانست و ابراز داشت: اسلام لیبرال در عین دلبستگی اعتقادی به اسلام در مقام جامعه سازی و تمدن پردازی دست گدایی به سمت نظامات اجتماعی غربی دراز می کندو امروز حلقه مدیریتی کشور ما و همه کشورهای اسلامی در معرض این گونه تهدیدات وحود دارد؛ تولید و تبیین نظامات اداره نظام اجتماعی رویکرد قرآنی امام خامنه ای در مقابل اسلام لیبرال است.

وی رویکرد معارض دوم را رویکرد اسلام انجمن حجتیه، یعنی اسلام ارادتمندان به ولایت که مقابل نائبان حقیقی ولی خدا ایستاده اند، دانست و اظهار داشت: رویکرد تمدنی قرآنی مقام معظم رهبری یعنی مبارزه با اسلام عافیت طلب گریزان از صحنه های جهاد و شهادت طلب است.

معاون پژوهش جامعه المصطفی در بخش پایانی سخنان خود ضمن تقدیر از دست اندرکاران برگزاری این همایش تصریح کرد: هیچ مجلسی با فصیلت از مجلس علمی که زمینه ساز تمدن توحیدی عدالت محور اسلامی است.