امضای دفتر یادبود شهدای خدمت توسط استادان نمایندگی سنگال

جمعی از استادان نمایندگی المصطفی در سفارت کشورمان در سنگال، دفتر یادبود شهدای خدمت را امضا نمودند.

جمعی از استادان نمایندگی المصطفی در سفارت کشورمان در سنگال، دفتر یادبود شهدای خدمت را امضا نمودند.