یادبود شهدای خدمت در ناکورو کشور کنیا

مراسم یادبود شهدای خدمت در مدرسه صاحب الزمان(عجل الله تعالی) شهر ناکورو در کشور کنیا، برگزار شد.

در این مراسم حاضران ضمن ختم قرآن، یاد رئیس جمهور شهید و یاران ایشان را گرامی داشتند.

مراسم یادبود شهدای خدمت کنیا