پیام تسلیت امام کل شیعیان منطقه تماله شمال کشور غنا

امام کل شیعیان منطقه تماله شمال کشور غنا طی نامه ای، شهادت آیت الله دکتر رئیسی و همراهان ایشان را در سانحه سقوط بالگرد تسلیت گفت.

آقای عبدالمومن در این نامه ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رئیس محترم جمهور و همراهان ایشان، از خدمات ارزشمند آیت الله رئیسی تجلیل نمود.

متن نامه به این شرح است:

امام کل شیعیان منطقه تماله شمال کشور غنا