امضای تفاهم نامه علمی میان المصطفی و دانشگاه ملی اوراسیای قزاقستان

تفاهم‌نامه همکاری علمی میان دانشگاه ملی اوراسیای قزاقستان و جامعةالمصطفی العالمیه منعقد گردید.

این تفاهم‌نامه بعد از طی مراحل مقدماتی، روز گذشته توسط آیت الله دکتر عباسی، رئیس جامعةالمصطفی تأیید و امضا شد.