نشست علمی «تعلیم و تربیت در اسلام و قرآن کریم»

نشست علمی- فرهنگی «تعلیم و تربیت در اسلام و قرآن کریم» در مدرسه علمیه پیوسته نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان برگزار گردید.

نشست علمی- فرهنگی« تعلیم و تربیه در اسلام و قرآن کریم» در مدرسه علمیه ولایت که از مدارس پیوسته نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان در ولایت بامیان است با حضور اساتید و طلاب و با کارشناسی اقای محمد سجاد محسنی برگزار گردید.

نشست با تلاوت قرآن کریم توسط موسی حسینی آغاز شد و سپس آقای محسنی در رابطه با تعلیم و تربیه در قرآن کریم گفت: تعلیم و تربیه در اسلام و قرآن اهمیت بسیار بالایی دارد و به عنوان یکی از اساسی‌ترین موارد برای تربیت انسان و تأسیس جامعه اسلامی، توجه ویژه‌ای دارد.

وی افزود: در اسلام، تعلیم و تربیه به عنوان اصلی ترین و پایه‌ای ترین وظایف واجب انسان در زندگی شناخته می‌شود. قرآن کریم همیشه به تحصیل و آگاهی به عنوان منبع توسعه فردی، اجتماعی و اخلاقی تأکید دارد، همچنان در بسیاری از آیات، قرآن اهمیت تحصیل و دانش را به عنوان یکی از عوامل پیروزی و غلبه مومنان بر ظلمات و نابودی نافرمانی‌ها برجا می‌دارد.

آقای محسنی در ادامه اهمیت تعلیم از کودکی را بررسی نموده و بیان داشت: دستورات اسلامی به اهمیت تعلیم و تربیت از کودکی تا پیری تأکید دارند و آموزش و تربیت از سنین کودکی و بچگی برای شکوفایی و رشد سالم انسان بسیار لازم و حیاتی است.

وی در پایان گفت: تعلیم و تربیت در اسلام، به علاوه‌ی دانائی دنیوی، بسیار به تعلیم اخلاقیات، انضباط دینی و احترام به اصول اسلامی تأکید دارد. تعلیم و تربیت بر اساس اصول اسلامی و قرآنی به عنوان اصلیترین راه وسوی جهت کشور و جامعه اسلامی معرفی شده است. اهمیت تعلیم و تربیت برای تکوین فردی و اجتماعی، ارتقاء دینی و اخلاقیت، و ایجاد جامعه‌ای پویا و عادلانه بسیار برجسته است.