بررسی اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام خمینی(ره) در افغانستان

نشست علمی- فرهنگی با عنوان« اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام خمینی(ره) » در مدرسه علمیه رسول اعظم (ص) ولایت کابل که از مدارس پیوسته نمایندگی جامعة المصطفی افغانستان است با ارائه عرفانی و با حضور اساتید و طلاب خواهر و برادر برگزار گردید.

عرفانی در ابتدای این نشست با تاکید بر اینکه نباید اندیشه های امام خمینی(ره) بدست فراموشی سپرده شود گفت: اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی امام خمینی (ره) بسیار گسترده و شامل مفاهیم و اصول متعددی بود که تأثیرات عمیقی بر جامعه‌ی ایران و جهان اسلام گذاشت.

وی افزود: امام خمینی (ره) با تأکید بر اسلامی بودن سیاست، اعتقاد داشتند که اسلام باید در همه‌ی ابعاد زندگی انسانی، اجتماعی و سیاسی حاکم باشد و باید همه‌ی اقدامات و تصمیمات رهبر و مدیر جامعه بر اساس اصول اسلامی انجام شود.

عرفانی در ادامه یاداور شد: امام خمینی (ره) معتقد بودند که جوامع اسلامی باید از مقاومت و مبارزه با ستم و استکبار دفاع کنند و باید آماده‌ی مقاومت و جهاد در برابر هرگونه اعتدال و تهدیدات خارجی باشند.

وی در پایان تصریح کرد: امام خمینی (ره) به شدت بر عدالت اجتماعی تأکید داشتند و بر این باور بودند که مدیریت و حکومت جامعه باید بر پایه‌ی عدالت و توزیع منصفانه‌ی ثروت و منابع باشد همچنان امام خمینی (ره) از اهمیت بالایی به حفظ استقلال ملی و عدم وابستگی به قدرت‌های خارجی اوردند و اعتقاد داشتند که فقط با حفظ استقلال ملی می‌توان جامعه‌ی مستقل و پیشرفته‌ای را ایجاد کرد.