راه اندازی کتابخانه تخصصی تاریخ

کتابخانه تخصصی تاریخ از سوی پایگاه اینترنتی سخن تاریخ، وابسته به مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تمدن اسلامی جامعةالمصطفی راه اندازی شد.

در جهت تسهیل دسترسی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان به کتب تخصصی، این پایگاه اقدام به ایجاد کتابخانه تخصصی تاریخ با امکان دانلود کتب معتبر و متنوع تاریخی نموده است.

برای آگاهی بیشتر در این زمینه به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://sokhanetarikh.com/کتابخانه/