بازدید نماینده جامعه المصطفی در هندوستان از آزمون علمی شهر لکهنو

حجت الاسلام والمسلمین شاکری با حضور در سالن برگزاری ششمین آزمون علمی حوزه های علمیه در شهر لکهنو از نزدیک در جریان برگزاری این مرحله از آزمون قرار گرفت.

ششمین آزمون علمی سراسری در سطح حوزه های علمیه هندوستان به صورت هماهنگ در سطوح مختلف با حضور ۲۳۷۳ نفر از طلاب بیش از ۷۹ حوزه علمیه هندوستان اعم از ۱۲۷۳ نفر در سطح یک، ۷۳۳ نفر در سطح دو  و ۳۴۷ نفر در سطح سه برگزار گردید.