برگزاری کلاس درسی روخوانی و روانخوانی و تجوید قرآن در نمایندگی تایلند

کلاس درسی روزانه روخوانی و روانخوانی و تجوید و قرائت قرآن کریم در مدرسه مهدیه نمایندگی تایلند برگزار شد.

به همت بخش فرهنگی مدرسه مهدیه و برای تقویت طلاب در زمینه روخوانی و روان خوانی و تجوید و قرائت قرآن کریم، کلاس درسی روزانه ای از ابتدای سال تحصیلی جدید به این ماده اختصاص داده شد که مورد استقبال طلاب قرار گرفته است.