فراخوان جشنواره «رویداد فرهنگی هنری استکبارستیزی»

وزارت کشور یا همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، کمیسیون ملی یونسکو، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان امور دانشجویان «رویداد فرهنگی هنری استکبارستیزی» را برگزار می‌نماید.

وزارت کشور یا همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، کمیسیون ملی یونسکو، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان امور دانشجویان «رویداد فرهنگی هنری استکبارستیزی» را برگزار می‌نماید.

محورهای جشنواره عبارتند از: معرفی اسطوره های صلح و مقاومت، در جستجوی صلح جهانی، استکبارستیزی، همبستگی برای صلح، مقاومت و عدالت

مخاطبین این رویداد دانشجویان خارجی مقیم ایران هستند و بخش‌های رقابتی شامل داستان کوتاه، عکس، پادکست و نماهنگ می باشد.

شرکت کنندگان در رویداد می توانند آثار خود را در قالب زبانهای انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، پرتقالی، آلمانی، ایتالیایی و… نیز ارسال نمایند.

آخرین مهلت ارسال آثار ۳۱ تیر ۱۴٠۳ از طریق ایمیل Mcsst.moi@gmail.com است.

قوانین و شرایط عمومی برای شرکت در بخش رویداد استکبارستیزی:

۱٫ شرکت تمام دانش‌جویان خارجی مقیم ایران، آزاد است.

۲٫ همه آثار تولیدی در چارچوب موضوعات رویداد و در قالب دلخواه میتوانند در رویداد شرکت کنند.

۳٫ توجه: ارسال آثار تنها از طریق ایمیل امکان‌پذیر است. بنابراین لازم است درخواست‌کنندگان از طریق ایمیل Mcsst.moi@gmail.com آثار خود را ارسال نمایند.

۴٫ آثاری که از استانداردهای فنی لازم برخوردار نباشند، به تشخیص دبیرخانه رویداد از بخش مسابقه حذف می‌شوند.

۵٫ شرکت کنندگان در رویداد موظف به تکمیل فرم اطلاعات فردی پس از ارسال آثار خود می باشند.
( پس از ارسال اثر به ایمیل فرم خام اطلاعات فردی برای شما ارسال خواهد شد)

۶٫ شرکت در رویداد به معنای پذیرش کلیه مقررات اعلام شده فوق است